Palvelut

KUNTOTARKASTUKSET, -TUTKIMUKSET JA -ARVIOT

Tarkastustoiminta on laaja-alaista, ammattitaitoon, kokemukseen ja tekniikkaan perustuvaa toimintaa. Aistinvaraisen tarkastuksen lisäksi käytössämme on laadukkaat tutkimusvälineet.

TARKASTUKSET JAOTELLAAN KARKEASTI:

TUTKIMUKSET, MITTAUKSET JA KARTOITUKSET:

 • Sisäilmatutkimukset
 • materiaalinäytteiden otto
 • lämpökuvaukset ja -katselmukset
 • pinta-ala- ja tilavuusmittaukset
 • pintakosteuskartoitukset
 • kosteuskartoitukset

Tarkastustoiminnallamme haluamme tehdä rakennuksista ja asuinoloista turvallisemman sekä laadukkaamman selvittämällä:

 • Rakennuksen riskit, vauriot tai puutteet
 • korjauskustannuksiin vaikuttavat tekijät
 • asumiskelpoisuuteen vaikauttavat seikat ja
 • estämällä tai kartoittamalla haitallisen kosteuden sekä
 • mikrobikasvuston aiheuttamat ongelmat

Yrityksellämme on vaadittavat tarkastuspätevyydet.

TUTKIMUSVÄLINEET:

 • Timanttiporauskalusto, betonin tutkimukseen ja näytteiden ottoon tarvittavat välineet
 • sisäilmatutkimusvälineet, mm. sisäilman laadun toteamiseksi huoneilmasta mm:
 • hillidioksidimittarit
 • Andersen-kuusivaihekeräin
 • MVOC-pumput
 • DNA-pumput
 • materiaalinäytteenottovälineistö
 • lämpökamera, lämpö- ja ilmavuotojen tutkimista varten
 • kosteudentunnistimet, rakenteiden ja ilman kosteuden todennukseen
 • endos- viideöskooppi eli tähystin, rakenteiden tähystystä ja kuvaamista varten
 • laserlämpötunnistimet, pintalämpötilojen mittaamiseen esim. rakenteista
 • laseretäisyysmittari, esim. tilavuuksien ja pinta-alojen tarkkaan mittaamiseen.

 

ENERGIATODISTUKSET

Energiatodistukset ovat pakollisia tietyin ehdoin. Omakotitaloihin energiatodistus on lakisääteinen. Laadimme asunto-osakeyhtiöiden energiatodistuksia ja myös laajempia energiaselvityksiä.