Kiinteistön kuntoarviointi

KUNTOARVIO

Kuntoarvio ja sen seurauksena laadittava kunnossapitossuunnitelma (KPS) ja pitkän tähtäyksen suunnitelma (PTS) antavat tiedon kiinteistön omistajille ja päättäjille rakennuksen kunnosta, korjaustarpeista, niiden aikatauluista sekä kustannuksista arvioiduilla korjausmenetelmillä kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Korjausten rahoitus, suunnittelu ja muu valmistelu voidaan toteuttaa PTS:n avulla ennakkoon suunnitelmallisesti.

Kuntoarviointimenetelmää käytetään usein asunto-osakeyhtiöissä sekä teollisuus-, tuotanto- ja liikekiinteistöissä.

Kuntoarvio suoritetaan julkaistujen voimassa olevien ohjeiden ja KH-korttien mukaisesti. Kuntoarviointiin osallistuu yleensä rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijat. Hissit edellyttävät oman erikoisasiantuntijan käyttöä.

Rakennus arvioidaan pintapuolisella, aistinvaraisella tarkastuksella. Rakenteita ei avata. Huoltokirjaan, peruskorjauksiin sekä käyttö- ja huoltohistoriaan tutustutaan tarkoin. Lisäksi järjestelmien, laitteiden ja rakennusosien kuntoa ja korjaus- sekä kunnostustarvetta arvioidaan teknis-taloudellisin, että toiminnallisin perustein.

Rakennuksen teknisen käyttöiän, suoritettujen korjauksien, havaittujen vaurioin sekä huoltotarpeen arvioinnin jälkeen voidaan laatia kiinteistön pitkän tähtäyksen suunnitelma, PTS.

Tarvittaessa suoritamme lämpökamerakuvauksen.

Rakennustarkastus Oy suorittaa kuntoarvioita:

  • Asuinkerros ja -rivitaloihin
  • Julkishallinnon kiinteistöihin
  • Liike- ja palvelurakennuksiin
  • Teollisuuskiinteistöihin

Rakennustarkastus Oy suorittaa kaikkia kiinteistöön kohdistuvia tarkastusmenetelmiä.