Energiatodistukset

ENERGIATODISTUKSEEN MUUTOKSIA 1.7.2017

Rakennustarkastus Oy:llä on todistusten laatimisoikeuden ja poliisiviranomaisen vahvistamat sähköisen allekirjoitusoikeuden omaavat energiatodistusten  laatijat.

Pyydä tarjous: Puh 020 7209460 tai info@rakennustarkastus.fi

Teemme tarjouksen välittömästi ja toimitamme todistuksen nopeasti.

Energiatodistus tulee nykyään laatia kaikille taloille.

Heinäkuun alusta alkaen energiatodistus on esitettävä myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980  käyttöönotetuille pientaloille.

Energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen tekniset ominaisuudet. Laskenta tuo rakennukset vertailukelpoisiksi keskenään energiatalouden näkökulmasta. Todistus laaditaan aina koko rakennukselle, vaikka rakennus olisikin esim. paritalon toinen asunto.

Ainoastaan pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla on lupa laatia todistus,  rakennukseen tutustumisen ja sen asiakirjoihin seka suunniltemien perusteella. Todistus on voimassa 10 vuotta.

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, kerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).