Kiinteistön kunto- ja hometutkimukset

KUNTO JA HOMETUTKIMUKSET

KUNTOTUTKIMUS

Kuntotutkimus on usein seuraus kuntoarviosta tai  kuntotarkastuksen yhteydessä ehdotetuista toimenpiteistä, joissa on todettu aiheelliseksi suorittaa rakennuksen, rakennusosien tai sen järjestelmien tarkempi ja/tai laajempi tutkimus.

Kuntotutkimuksia tehdään myös, jos on aiheellista epäillä kosteus- tai mikrobivaurioita rakenteissa. Huomioitava onkin, että nk. hometutkimukset ovat altistavat – suojauksista huolimatta –  myös tutkijat homeitiöille.

Kuntotutkimuksessa voidaan joutua avaamaan rakenteita ja järjestelmiä laajastikin.

Tutkimuksen tarkoitus on saada varmuus vaurioiden ja vahinkoalueen laajuudesta ja niiden aiheuttajasta.

Tavanomaisempia tutkimustoimenpiteitä  ovat julkisivuverhouksen ja parvekkeiden betonin sekä teräksien tutkimukset. Myös ryömintätilaiset alapohjat ovat usein tutkimuksen kohteena. Lämpökuvauksia suoritetaan lämpövuotojen havaitsemiseksi, mutta myös putkistovuotojen paikantamiseen tai kosteusvaurioiden kartoittamiseen.

HOMETUTKIMUS

Sisältö:

  1. Materiaalinäytteet rakenteista
  2. Ilmanäytteet *
  3. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) *
  4. Hiilidioksidimittaukset
  5. Homerkoiratutkimukset
  6. Kosteuskartoitukset ja -mittaukset

* Ihmiset altistuvat hengitettävän ilman välityksellä mikrobeille. Ilmanäytteet antavat tietoa mitkä mikrobit voivat siirtyä hengitysteihin ja ja limakalvoille.

Mikrobeja voidaan tunnistaa huoneen yleisilmasta. Ilmanäyte otetaan esim 6-vaihe Andersen-keräimellä.

Lisäohjeita löydät täältä!