Hinnoittelun perusteista

Hinnoittelun perusteista

Hinnoitteluun vaikuttaa tarkastuksen laaatu sekä kenttätyöhön ja raportointiin käytetty aika. Myös tarkastuskaluston laadulla ja määrälläkin on merkityksensä.

Huomion arvoista on, ettei raporttimme ole koneellisesti laadittu. Kaikki havainnot analysoidaan tarkasti ja harkiten. Hintoja vertailessasi, pyydä malliraportit. Raportti korreloi erinomaisesti tarkastuksen laatuun ja laajuuteen.

HUOM! Kampanjoiden aikana ei muita erityis-, ikä tms. alennuksia tai hinnoitteluja huomioida!